sopimusehdot konan gym


1. JÄSENYYS
Konan Gym palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään täyttämällä liittymislomakkeen verkkosivuillamme. Lomakkeesta valitaan itselle sopivin jäsenyysmaksu, joko toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys, yksittäinen irtokuukausi tai määräaikainen jäsenyys. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 16v. Jäseneksi pääsee maksamalla kuukausimaksun Konan Gymin verkkokaupassa, riippuen minkä jäsenyyden on valinnut.


Jäsenyyteen sisältyy kuntosalin käyttö aukiolojen mukaan mutta laiteopastus ja personal trainer-palvelut eivät sisälly hintaan ellei toisin ole mainittu.


Jäsenen tulee ilmoittaa Konan Gymille nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.

Jäsenen tulee noudattaa Konan Gymillä esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muuta opastusta, kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee myös huomioida, että Konan Gymilla ei ole henkilökuntaa aina paikalla. Toimii mobiilisovelluksella 24/7. Konan Gym ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

​​​​​​​
2. ASIAKKUUDET
Kaikki asiakkuudet ovat toistaiseksi voimassaolevia pois lukien 10xkortit, jotka ovat voimassa 3 kuukautta, yksittäinen irtokuukausi sekä määräaikaiset sopimukset.


Kaikki jäsenyydet voi päättää vain irtisanoutumalla , irtisanominen tapahtuu sähköpostilla konan@konangym.fi. Ilmoituksessa tulee mainita irtisanomispäivä sekä syy irtisanoutumiselle. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on yksi kuukausi.


Liityttäessä maksetaan ensimmäinen yhden kuukauden jakso sekä liittymismaksu. Lyhyin mahdollinen jäsenyys aika on kaksi kuukautta. Määräaikainen jäsenyyden irtisanominen kesken kauden ei ole mahdollista. Määräaikaisen jäsenyyden voi uusia, lopettaa tai vaihtaa toistaiseksi voimassaolevaksi kun määräaika tulee täyteen.


3. JÄSENMAKSUT
Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa jäsenmaksun maksamisesta. Maksut on hoidettava jäsensopimuksessa sovitulla tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan.


Konan Gymillä on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perintään perintätoimistolle ja Konan Gym voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.


Konan Gymillä on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Myöskin Konan Gymillä on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.


Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella, tällöin asiakkaan on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus. Muutos astuu voimaan aina seuraavan täyden laskutus kauden päätyttyä.


4. KULKUTUNNISTE/MOBIILISOVELLUS
Kulkutunniste/mobiilisovellus on henkilökohtainen. Kulkutunniste/mobiilisovellus on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava osoitteeseen: konan@konangym.fi

Jokaisen kuntosalikävijän tulee turvallisuussyistä kirjautua sisään kuntosalille käyttämällä mobiilisovellusta. Kulkutunnistetta/lätkää näytetään lukijaan. Mikäli kulkutunnistetta/mobiilisovellusta käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään sopimussakko 100eur/käynti ja tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.


Konan Gym pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja Konan Gymillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät Konan Gymin verkkosivuilta. Mikäli Konan Gym joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, Konan Gym ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/ tuotteita.

Liittymällä Konan Gymin jäseneksi hyväksyt sopimusehdot.